10 september 2012

VÄLKOMMEN TILL RUMMET SOM HÅLLER MITT KÄNSLOKAOS INSTÄNGT

Drömmar, mardrömmar, kärlek, hat, svartsjuka, avundsjuka, vänskap,
texter, böcker, pennor, bilder, fantasier, tankar, närhet, förtvivlan, alltihop.
Samlat i det här rummet.
                                                                                                                               
Dreams, nightmares, love, hate, jealousy, envy, friendship,
texts, books, pens, images, fantasies, thoughts, intimacy, despair, everything.
Collected in this room.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar