06 september 2012

ÄR DET ONSDAG, TORSDAG ELLER FREDAG?

Ah, den här veckan är kaos. Mitt schema och mitt huvud är kaos.
Jag jobbar mycket nätter och sen även eftermiddagspass efter nätterna,
så min tidsuppfattning och min dygnsrytm är allt annat än bra för tillfället.
Det är tillräckligt svårt att få ihop jobbtiderna med ett socialt liv (inget socialt liv alls denna veckan),
att sen försöka få in lite kreativitet är nästan helt omöjligt, vilket jag mår ganska dåligt av.
Nåväl, jag har lyckats rita lite idag, därav ovanstående bild som är långt ifrån klar,
tar jättegärna emot förslag på bilder att rita av! (gärna högupplösta.)
                                                                                                                             
Ah, this week is chaos. My schedule and my head is chaos.
I work a lot of nights and also afternoons after the nights,
so my sense of time and my day-rhythm is anything but good right now.
It's hard enough to get together my job with a social life (no social life at all this week)
to then try to get a little creativity in my life is almost impossible, and I feel pretty bad about that.
Well, I have managed to draw a bit today, (that's the deal with the picture above) is far from finished though,
I would really love if you had any suggestions for images to draw from (high definition ones.)

2 kommentarer: